הרחיבי

אודות

מי אנחנו?

"הרחיבי מקום אהלך" הינו ארגון שחרת על דגלו את המשך ההתרחבות בארץ ישראל  על ידי קנין בנין ונטיעה.

מתוך הבנה כי ארץ ישראל היא המפתח לכל, הן במישור הלאומי והן במישור הפרטי, פעילות הארגון מתמקדת בעניינה של ארץ ישראל  באופן רעיוני ובאופן מעשי.

פן מעשי:

הארגון עוסק באופן מקצועי בגאולת בתים וקרקעות ביהודה ושומרון בכלל ובחברון בפרט. העיסוק בנושא זה החל תוך כדי המגורים בבית השלום , גירוש המשפחות מן הבנין והמאבק לשיבת היהודים אליו. מאז נמשכת הפעילות עם דגש מיוחד על שיתוף הציבור בארץ ובעולם במצוה חשובה זו של גאולת הארץ. בכך אנו מצטרפים לגואלי אדמות הארץ לאורך הדורות שעלו לארץ ישראל והבינו את החשיבות העליונה של דרך זו.

פן רעיוני:

הארגון עוסק בהעמקת החיבור של עם ישראל לארצו, תוך הסברת חשיבותה של ההתרחבות בכל מרחבי ארץ ישראל. זאת ע"י הפצת חומרי הסברה ולימוד תוך שימוש בסרטים ,מצגות ועזרי למידה מגוונים,  חוגי בית,  פעילויות קהילתיות ובית ספריות סביב מועדים ותאריכים בעלי משמעות ועוד.

 

מטרת על:

מטרת הארגון הינה לגלות ולהעמיק את השייכות שלנו לארץ ישראל. אחת הדרכים הכי בסיסיות לכך היא גאולת הארץ בכסף, שכן ההשקעה הכספית של האדם בדבר מסוים, מוכיחה   על השייכות אליו. אנו מאמינים שעל ידי רכישת בתים וקרקעות בכל מרחבי יהודה ושומרון, נגיע למצב שבו כל יהודי יוכל לרכוש קרקע ובית ביהודה ושומרון. ככל שירבו יותר הקונים והשותפים למפעל זה, מדינת ישראל תהיה מחויבת לאפשר זכות בסיסית זו.

מטרת פרט:

מטרת רכישת בתים בחברון הינה  להביא לרצף של התיישבות יהודית בכל אזור מערת המכפלה עד לקרית ארבע הסמוכה ונראית, בכך ניתן  למנוע בעז"ה את טבעת החנק שהרשות הפלסטינית מנסה ליצור סביב מערת המכפלה. קניית בתים וקרקעות בחברון היא התשובה הנכונה למאמץ של הרשות הפלסטינית לחנוק ולבודד את מערת המכפלה על ידי איכלוס מאסיבי של משפחות ערביות סביבה.

רכישת הבתים באיזור חברון עומדת בפני מכשולים  מסוימים; מחד, האיסור החמור שמטילה הרשות הפלסטינית על האוכלוסייה הערבית למכור בתים ליהודים, ומאידך הערמת קשיים ע"י המנהל האזרחי וגורמי שמאל פוליטיים מלמד על החשיבות להמשך מפעל גאולת הארץ בכסף. הם יודעים שגאולת הארץ היתה תמיד הדרך המרכזית של ההתיישבות בכל זמן ובזה הם רוצים לפגוע, כיון שמטרתם המוצהרת היא שמדינת ישראל תהיה מדינת כל יושביה ולא מדינתו של עם ישראל.

לכן, במקביל לפעילות בשטח, אנו מקיימים פעילות פוליטית רחבה כדי לרתום חכי"ם ושרים לדרך זו שהיא הדרך הציונית הבסיסית ביותר.

יעדים
* להגיע למצב שבו גאולת הארץ בכסף תעשה על ידי ממשלת ישראל כיעד לאומי.

* העלאת קרנה של ארץ ישראל לחזור ולהיות הציר המרכזי של החיים הלאומיים והפרטיים.

* דגש מיוחד להרחבת הישוב היהודי בכל מרחבי קרית ארבע חברון וסביבות מערת המכפלה.

* הרחבת והעמקת רכישות הבתים והקרקעות בכל מרחבי יהודה, בנימין והשומרון.

* פרסום והסברה על מנת להגביר את המודעות הציבורית בארץ בעולם לחיוניות המשך התהליך של גאולת הארץ.

 

חזון

א.

ארץ ישראל – הנקודה העיקרית
ארץ ישראל היא ליבו של עם ישראל וזהו הבסיס שעליו עומד הכל. בשנות הגלות מהארץ, היה עם ישראל עם ללא חיות לאומית. כיום, לאחר אלפיים שנות גלות, ארץ ישראל הינה היעד מרכזי דרכה סולל עם ישראל את חייו הלאומיים. ככל שנרחיב את גבולותיה של הארץ ואת היאחזותינו בה,  כך תתרחב, תתפתח ותעמיק המציאות הלאומית של עם ישראל וכך יוכל הוא להגשים את יעודו.

ב.

התרחבות בארץ ישראל
כדי לזכות בארץ ישראל צריך לרשת אותה ולהרחיב את גבולה כדברי הנביא – "הרחיבי מקום אהלך" (ישעיה נד) . הנביאים הכווינו את עם ישראל בכל הדורות ובפרט בתקופה שלנו לפעול למען הרחבתה של ארץ ישראל.
ההתרחבות בארץ ישראל   נעשית בשני אופנים:
1.כיבוש במלחמה 2.ירושה על ידי קנין בנין ונטיעה.

הדרך הראשונה היא שעם ישראל יבין את השייכות שלו לארץ ישראל וכעם יהיה מוכן להילחם עליה.

הדרך השניה השייכת לכל יהודי בכל הדורות היא הדרך של גאולת הארץ בכסף מלא כפי שעשה זאת אברהם אבינו בקנין שדה המכפלה והמערה אשר בו, ואחריו יעקב אבינו שקנה את שכם ודוד המלך שקנה את הר הבית. אחריהם עשו זאת רבים מבני ישראל עד העת החדשה.

ג.

גאולת בתים היום!!
במיוחד בתקופה זו, שרבים מבית ומחוץ מנסים לקרוע את ארץ ישראל לחתיכות,  צריך לשנות מגמה; להתאמץ ולגאול כל פיסת אדמה או מבנה בכל מקום ולדעת שלכל בית שנגאל יש משמעות לאומית עצומה הסוללת דרך לגאולת העם.

שאלות נפוצות

מסמכי העמותה

באתר גיידסטאר https://www.guidestar.org.il/organization/580481703/documents